Algemene huurvoorwaarden

 1. Om een woning te huren gelden de volgende richtlijnen voor het inkomen. Minimaal netto maandinkomen van 2,5 x de maandhuurprijs,
 2. Huurtermijn minimaal 2 jaar;
 3. Om te reageren op een aangeboden woonruimte schrijft een kandidaat-huurder zich eerst in (zie stappenplan in de FAQ);
 4. Verhuurder behoudt zich het recht toe zich te allen tijden van de verhuur af te zien. Bijvoorbeeld in geval van: het niet tijdig aanleveren van bovenstaande gevraagde gegevens, het verschaffen van onduidelijke of onjuiste informatie/ documenten die niet overeenkomen met hetgeen eerder door huurder aan ons is doorgegeven;
 5. Alle door De Ruyter gedane aanbiedingen van woonruimte zowel schriftelijke als
  mondeling, zijn vrijblijvend. Kandidaat-huurder kan hieraan geen rechten ontlenen;
 6. Op alle geschillen tussen kandidaat-huurder en De Ruyter is Nederlands recht van
  toepassing.
 7. Persoonlijke gegevens van kandidaat-huurder zullen alleen door De Ruyter en betrokken makelaar worden gebruikt en dienen alleen doel voor het aangaan van een huurovereenkomst. De persoonlijke gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
 8. Indien er meerdere gegadigden zijn voor dezelfde woning wordt de woning toegekend op basis van loting. Woningen worden pas toegewezen (gereserveerd) wanneer je al je stukken correct en volledig ingevuld hebt aangeleverd en akkoord bevonden zijn.