Privacyverklaring

In deze privacyverklaring legt Rotsvast Den Haag/Leiden (hierna “Rotsvast”), uit dat Rotsvast persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat zijn cookiebeleid is.

Algemeen

Rotsvast respecteert de privacy van alle bezoekers van zijn website www.woneninderuyter.nl, zijn (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die aan Rotsvast worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties of individuen die niet met de diensten van Rotsvast te maken hebben. Rotsvast houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de gegevensbeschermingswetgeving stelt.

Persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening van Rotsvast of wanneer u anderszins contact heeft met Rotsvast, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van De Ruyter, legt Rotsvast de door u opgegeven gegevens vast. Rotsvast bewaart en verwerkt de persoonsgegevens die door uzelf dan wel door zijn klanten en/of relaties worden doorgegeven.

Rotsvast gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Rotsvast of indien dit wettelijk verplicht is.

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van Rotsvast naar de aard van het contact noodzakelijk is en binnen de regels van de Wettelijke Bewaartermijn.

U kunt te allen tijde de website van De Ruyter bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met Rotsvast te delen.

Nieuwsbrief

Tevens informeert Rotsvast geïnteresseerden over zijn dienstverlening door middel van een nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/buttons met deze website zijn verbonden, zoals de sociale media-buttons. Rotsvast kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Rotsvast raadt u aan de privacy verklaringen van deze websites te lezen.

Cookies

De Ruyter maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de website van De Ruyter beter te laten functioneren. Deze cookies worden niet gebruikt om u te identificeren.

Daarnaast maakt De Ruyter gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt De Ruyter inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Ruyter heeft hier geen invloed op. De Ruyter heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Derden hebben geen toegang tot de door De Ruyter geplaatste cookies. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over dit privacy- en/of cookiebeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met Rotsvast opnemen door het sturen van een e-mail naar: denhaag@rotsvast.nl. Gelieve in de onderwerp regel te zetten “Persoonsgegevens”.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Rotsvast behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.